Informace pro „neregistrované plavce“ – zájemce o účast na 3. ročník soutěže zimních plavců Mladá Boleslav na Jizeře.

Informace pro „neregistrované plavce“ – zájemce o účast na 3. ročník soutěže zimních plavců Mladá Boleslav na Jizeře.

V aktuální situaci ohledně epidemie covid-19 a při platných veřejnoprávních omezeních je pořádající 1. otužilecký klub TJ Auto Škoda – AšMB připraven akci uspořádat. Akce proběhne tradičně 3 týden v lednu, letos 15. ledna 2022 v Nové loděnici na Krásné louce v Mladé Boleslavi. Pokud bude nutné průběh akce rozložit do delšího časového úseku, nemusí být dodržen čas zahájení – 11.30 hodin. Vše bude přizpůsobeno vývoji v nadcházejících týdnech a přesný průběh akce bude zveřejněn zde na stránkách přibližně týden před akcí.

Akce je otevřená i pro plavce neregistrované v Českém svazu plaveckých sportů, jako takoví, ale musíte splňovat následující podmínky:

 • Pro trať 250m dobrý zdravotní stav. Potvrzení o způsobilosti k zimnímu plavání vám vystaví lékař na jednotný formulář, který je ke stažení ZDE. Ve vašem případě (neregistrovaných plavců) stačí „jednorázová prohlídka“ a takové potvrzení je kromě sportovního lékaře oprávněn vydat i lékař praktický.
 •  Prokážete, že jste schopni vámi zvolenou trať (250 metrů) ve studené vodě uplavat, je zaplavat si cvičně na některém z našich tréninků u naší klubovny na Podlázkách. Pondělí a středa od 15 hodin, neděle od 10 hodin. Tato plavba probíhá vždy po předchozí domluvě viz KONTAKTY.
  V úvahu připadá i absolvování zkušební plavby mimo MB s nějakým nám známým otužilcem, který vaši otužileckou připravenost potvrdí (nutno domluvit individuálně podle lokality – domluva s ředitelem akce, viz KONTAKTY).
 • Pro trať 100m, stačí v v času prezence podepsat čestné prohlášení.
 • Zaplatit startovné 250,- Kč (splatné v hotovosti na místě v den akce). Viz zde PROPOZICE.

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

 • jméno, příjmení, ročník narození, bydliště, trať (100 nebo 250m), link na vaši zkušební plavbu (nebo údaj o tom, kdy a s kým jste plavbu absolvovali), +PŘILOŽIT SCAN LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY.
 •  TO VŠE POŠLETE E-MAILEM NA:
 • uzávěrka je 12.1. 2022, ale do té doby musí být uskutečněna i vaše zkušební plavba.
  prezence proběhne na nové loděnici na Krásné louce v den závodu zde PROPOZICE20220115 – Mlada_Boleslav (003)
  je zapotřebí se odprezentovat (fyzicky se nahlásit) u prezenční komise v den závodu do 10:30 hodin.
  Sledujte aktualizace tohoto článku, případně novější články na tomto webu.